Υπηρεσίες

Logo GR

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας διαθέτει υποδομές και εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου. Στο Εργαστήριο λειτουργεί η Ομάδα Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας, η οποία απαρτίζεται από 14 γευσιγνώστες εκπαιδευμένους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέλη της Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και όλοι είναι άνθρωποι που αγαπούν το ελαιόλαδο, αναγνωρίζουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική σημασία του για τον τόπο μας και  ένα προϊόν άριστο ποιοτικά.

Οι υποδομές, η ομάδα γευσιγνωστών και η διαδικασία αξιολόγησης είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη διενέργεια δοκιμών και την έκδοση εκθέσεων γευσιγνωστικής ανάλυσης ελαιόλαδων σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου για τη γευσιγνωστική ανάλυση παρθένων  ελαιολάδων.

Η αξιοπιστία του Εργαστηρίου ελέγχεται και αναβαθμίζεται διαρκώς με τη συμμετοχή σε διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές. Το 2014 διακρίθηκε για τα αποτελέσματά του στις διεργαστηριακές δοκιμές που διοργανώθηκαν από το American Chemists’ Oil Society (AOCS).

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προώθηση της γευσιγνωσίας του ελαιόλαδου και πρόσφατα και της επιτραπέζιας ελιάς.

 

 DSC 3096   DSC5892   DSC5913
  Φωτ. Βαγγέλης Ζαβός Φωτ. Βαγγέλης Ζαβός
  DSC5943   DSC6017  
Φωτ. Βαγγέλης Ζαβός Φωτ. Βαγγέλης Ζαβός  

 

  

 

 

 

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας πραγματοποιεί δοκιμές γευσιγνωσίας και προσφέρει εκπαίδευση και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ποιότητας και πρακτικών που σχετίζονται με την παραγωγή του ελαιόλαδου.

  

  • γευσιγνωστική ανάλυση και αρωματική περιγραφή δείγματος

 

Κατεβάστε εδώ την αίτηση γευσιγνωστικής ανάλυσης

 

  • σεμινάρια εκπαίδευσης στη γευσιγνωσία ελαιόλαδου - ατομικά και ομαδικά
  • συμβουλευτική στην επεξεργασία, τυποποίηση και αποθήκευση ελαιόλαδου (χρόνος συγκομιδής, μεταφορά στο ελαιοτριβείο, ορθές πρακτικές επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης)
  • συμβουλευτική στο marketing του τελικού προϊόντος