Έρευνα

Logo GR

Σύμφωνα με την επιστημονική γνώση αλλά και την εμπειρία του Εργαστηρίου μας οι κλιματικές συνθήκες, το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, και ο τύπος του ελαιοτριβείου είναι βασικές παράμετροι που καθορίζουν τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας ελαιόλαδου. Στη Μεσσηνία όπου καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά η κορωνέικη ποικιλία υπάρχουν τρεις κλιματικές ζώνες, η συγκομιδή του καρπού γίνεται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και χρησιμοποιούνται διφασικά και τριφασικά ελαιοτριβεία.

 

Σκοπός της έρευνας είναι:

  • να αναγνωρισθούν τα γευσιγνωστικά, χημικά και φαινολικά (ολεοκανθάλη και ελαιασίνη) χαρακτηριστικά της κορωνέικης ποικιλίας στις τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Μεσσηνίας και να συσχετισθούν με το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, τον τύπο του ελαιοτριβείου, και άλλους παράγοντες, και
  • να χαρτογραφηθούν σε δυναμικό ψηφιακό χάρτη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου με πληροφορίες για την κορωνέικη ποικιλία στη Μεσσηνία στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν οι παραγωγοί ώστε να σχεδιάσουν την καλλιεργητική τους πρακτική με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου που επιθυμούν να παράξουν και οι εταιρείες τυποποίησης αφού θα μπορούν να επιλέξουν το ελαιόλαδο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Η γευσιγνωστική ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται από το εργαστήριό μας, αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ) για τις γευσιγνωστικές αναλύσες, οι χημικές αναλύσεις από το επίσης αναγνωρισμένο από το ΔΣΕ εργαστήριο χημικών αναλύσεων multichrom.lab του κ. Μανώλη Σαλιβαρά και οι αναλύσεις για τα επίπεδα της συγκέντρωσης ολεοκανθάλης και ελαιασίνης από τον Δρ. Προκόπη Μαγιάτη του Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Στάδια Ωριμότητας Ελαιοκάρπου

 

Slide1

 

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη.  

 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

 

 

 

Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων ελαιολάδου από το Δήμο Μεσσήνης συσχετίσθηκαν με την περιεκτικότητά τους σε φαινολικές ενώσεις.  Η εργασία με τίτλο Correlation of Oleocanthal and Oleacein Concentration with Pungency and Bitterness in cv. Koroneiki Virgin Olive Oil παρουσιάσθηκε στο 2nd Symposium on Horticulture in Europe, τον Ιούλιο του 2012 στην Angers της Γαλλίας.