Διαπιστεύσεις

Logo GR

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού συστήματος ποιότητας.

Διαπιστεύσεις του Εργαστηρίου

  • Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης:ISO 17025: Αριθμός Πιστοποιητικού 921-2 
  • Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου: Αναγνωρισμένο Εργαστήριο για Γευσιγνωστικές Αναλύσεις 2015 έως σήμερα
  • American Oil Chemists' Society: Accredited Laboratory Olive Oil Sensory Panel 2014 -2015

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας είναι έδρα της Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, της οποίας τα μέλη προέρχονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, εργάζονται σε εθελοντική βάση συνεχώς από το 2011, έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και αξιολογούνται με τη συμμετοχή σε διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές (AOCS και BIPEA).

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επικεφαλής Ομάδας του Εργαστηρίου: Δρ. Βασίλης Δημόπουλος

Υπεύθυνη Ποιότητας και Επικοινωνίας: Ιωάννα (Άννα) Μηλιώνη