Διαπιστεύσεις

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού συστήματος ποιότητας.

Διαπιστεύσεις του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας είναι έδρα της Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, της οποίας τα μέλη προέρχονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, εργάζονται σε εθελοντική βάση συνεχώς από το 2011, έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και αξιολογούνται με τη συμμετοχή σε διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές (AOCS και BIPEA).

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επικεφαλής Ομάδας του Εργαστηρίου: Δρ. Βασίλης Δημόπουλος

Υπεύθυνη Ποιότητας και Επικοινωνίας: Ιωάννα (Άννα) Μηλιώνη