Αρχική

Κυριότερες Ασθένειες, Ζωικοί Εχθροί και Ζιζάνια της Ελιάς: προσβολή, αντιμετώπιση, και επιπτώσεις στην ποιότητα του ελαιόκαρπου
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 - Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Μάρτιος - Απρίλιος 2018
Κλάδεμα – Θρέψη – Λίπανση της Ελιάς
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 - Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Μάρτιος - Απρίλιος 2018

Γευσιγνωσία Ελαιόλαδου

veloudo

 

 

Θετικά Γευσιγνωστικά Χαρακτηριστικά Ελαιόλαδου

positive

Γευσιγνωστικά Ελαττώματα Ελαιόλαδου